Wie zijn wij

Linda Mouwe:

Al meer dan 35 jaar ben ik werkzaam in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Ik ben begonnen als ziekenverzorgende in het Medisch Centrum Alkmaar waar ik onder andere gewerkt heb op een Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis. Daarna ben ik jarenlang werkzaam geweest bij een grote Amsterdamse thuiszorg organisatie. Die praktijkervaring heb ik verder kunnen benutten in mijn huidige werkkring bij de uitvoering van de WZD en de Wet Langdurige Zorg. Vanuit mijn achtergrond en werkervaring heb ik expertise op het gebied van de Wet Zorg en Dwang (WZD), de Wet voor verplichte GGZ (WvGGZ) en indicatiestelling op grond van de Wet Langdurige Zorg bij cliënten met lichamelijke en psychogeriatrische klachten en bij cliënten met een verstandelijke beperking vanuit de Wet Langdurige Zorg. Mijn opleiding is HBO-Maatschappelijk Werk en ik heb tevens de studie Senior consulent Wet Maatschappelijke Ondersteuning met succes afgerond

Mijn kracht ligt op het gebied van belangenbehartiging van kwetsbare mensen die om welke reden dan ook niet meer goed voor zichzelf kunnen opkomen. Als mentor kan ik die kracht ten volle benutten.

In 2016 ben ik door de rechtbank als professioneel mentor benoemd.

 

Liesbet Jager:

Liesbet JagerVan oorsprong ben ik opgeleid tot HBO-Verpleegkundige en ik heb als zodanig vele jaren met plezier gewerkt in diverse sectoren van de zorg aan kwetsbare ouderen in Amsterdam en omstreken (als wijkverpleegkundige, indicatieadviseur bij het CIZ en casemanager dementie). De wet- en regelgeving in zorg- en welzijn is de laatste jaren steeds complexer geworden, waardoor het regelen van goede verzorging, verpleging en huisvesting voor veel mensen steeds lastiger wordt.

Vanuit mijn functie als casemanager ben ik de waarde gaan inzien van vertegenwoordiging van mensen die hier zelf onvoldoende toe in staat zijn.
Als mentor behartig ik de belangen van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Hierin liggen mijn talenten en bewogenheid.

In 2016 ben ik door de rechtbank als professioneel mentor benoemd.

 

Renate van Os:

Renate van OsVan oorsprong ben ik afgestudeerd als HBO-Maatschappelijk Werker. Sinds 1996 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Ik ben begonnen als maatschappelijk werker in verpleeghuis Zuiderhout in Haarlem, waar ik onder andere gewerkt heb op de revalidatie afdeling, somatische en psychogeriatrische afdelingen. Daarnaast ben ik werkzaam geweest als medisch maatschappelijk werker in ziekenhuizen en revalidatiecentra, waaronder Kennemer Gasthuis, Spaarne ziekenhuis en Heliomare. Ik heb jarenlang gewerkt als indicatiesteller bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in Haarlem en Amsterdam. Vanuit deze achtergrond en werkervaring heb ik expertise op het gebied van de Wet Zorg en Dwang (WZD) en van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) bij cliënten met lichamelijke en psychogeriatrische beperkingen.

Vanuit mijn huidige functie als casemanager dementie merk in dat belangenbehartiging van mensen die hier zelf niet of onvoldoende toe in staat zijn, erg belangrijk is, zeker in de huidige maatschappij, die steeds complexer is geworden.

Ik ben integer en heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel wat mijn kracht is in het behartigen van de belangen van de kwetsberen in onze maatschappij op het gebied van welzijn, zorg en wonen.

In 2024 ben ik door de rechtbank als professioneel mentor benoemd.