Mentorschap

Mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter opgelegde maatregel voor mensen die niet meer in staat zijn om hun persoonlijke belangen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding zelfstandig te behartigen. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing.

Wij vinden het belangrijk dat de mentor te allen tijde probeert te handelen vanuit de geest en wens van de cliënt. Regelmatig contact met de cliënt en zijn of haar zorg- en/of hulpverleners en eventuele familieleden is hiervoor een absolute voorwaarde.

Doelgroepen

 • Ouderen, zowel in een verzorging of verpleeghuis wonen.
 • Thuiswonende ouderen.
 • Volwassenen met een verstandelijke beperking
 • Cliënten die door wat voor omstandigheden dan ook niet goed voor zichzelf kunnen opkomen

Taken van de mentor

 • Vertegenwoordiging van de cliënt bij beslissingen over verpleging, behandeling en begeleiding
 • Raad geven aan de cliënt bij aangelegenheden van niet vermogensrechtelijke aard bij bijvoorbeeld andere huisvesting
 • De cliënt adviseren en steunen bij het naar buiten brengen van beslissingen ten opzichte van zorg- en/of hulpverleners of andere betrokkenen

Wat doet de mentor niet

 • Beslissingen nemen over zaken rondom leven en dood (bijvoorbeeld zwangerschap en euthanasie)
 • Zorgplannen opstellen
 • Het regelen van de uitvaart of crematie
 • Praktische zaken zoals schoonmaken, winkelen of verhuizen