Klachten

Indienen van klachten

Laat het ons weten als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij komen dan graag in contact met u om uw bezwaar weg te nemen. Lukt het niet om er in overleg met ons uit te komen, dan kunt u onderstaande procedure volgen om een klacht over ons in te dienen.

Mentor: L.Mouwe
Emailadres: mentorschap.mouwe@gmail.com
Mentor: L.Jager
Emailadres: mentorschap.jager@gmail.com

Klachten reglement voor mentorschap

Algemene Bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • de organisatie : Mentor
  • klager : de cliënt die een klacht indient
  • bezwaar : dat waar de cliënt ontevreden over is
  • klacht : een schriftelijk ingediend bezwaar over de dienstverlening

Artikel 2

Werkingssfeer:
De cliënt(e) of een door hem / haar gemachtigde hulpverlener kan een bezwaar indienen over de uitvoering van de dienstverlening door MENTOR.

Artikel 3 – Bezwaar

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld. Wij trachten het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar is afgedaan.
Is de cliënt hiermee niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen, conform de klachtenregeling van de Branchevereniging Horus

Zie de klachtenregeling op de website van Horus