Home

Als mensen niet goed meer in staat zijn hun eigen zaken op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen te regelen, is de hulp van familie of vrienden welkom. Door omstandigheden kan dit echter niet altijd of is dit niet wenselijk. Hulp van een professionele mentor kan dan worden ingeroepen.

Het team van  MentorschapAmsterdam wil u in dat geval graag van dienst zijn

Doelgroepen

 • Ouderen, zowel in een verzorging of verpleeghuis wonen.
 • Thuiswonende ouderen.
 • Volwassenen met een verstandelijke beperking
 • Cliënten die door wat voor omstandigheden dan ook niet goed voor zichzelf kunnen opkomen

Taken van de mentor

 • Vertegenwoordiging van de cliënt bij beslissingen over verpleging, behandeling en begeleiding
 • Raad geven aan de cliënt bij aangelegenheden van niet vermogensrechtelijke aard bij bijvoorbeeld andere huisvesting
 • De cliënt adviseren en steunen bij het naar buiten brengen van beslissingen ten opzichte van zorg- en/of hulpverleners of andere betrokkenen

Wat doet de mentor niet

 • Beslissingen nemen over zaken rondom leven en dood (bijvoorbeeld zwangerschap en euthanasie)
 • Zorgplannen opstellen
 • Het regelen van de uitvaart of crematie
 • Praktische zaken zoals schoonmaken, winkelen of verhuizen